SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció7 000 – 10 000 HUF
Oral examination, evaluation, consultation
Góckutatás csomag (szájvizsgálat, konzultáció + digitális panoráma röntgen)16 000 – 18 000 HUF
Oral exam package (dental exam, consultation + digital panoramic X-ray)
Kofferdam (nyálrekesz) izolálás7 500 HUF
Dental dam (saliva) isolation
Digitális panoráma Röntgen (OPT)6 900 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT)
Digitális panoráma Röntgen (OPT) elvitel esetén8 700 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT) in case of withdrawal
Periapicalis felvétel3 500 HUF
Periapical scan
CT felvétel12 000 – 26 500 HUF
CT scan
CT felvétel kiírása vagy továbbítása4 000 HUF
CT scan copying or forwarding
Bitewing felvétel3 500 HUF
Bitewing scan
Teleröntgen6 000 HUF
Tele-ray
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 4 órán belül lemondott időpont esetén számlázható ki)3 500 HUF/15 perc
Availability Fee (charged for non-cancelled appointments or those cancelled within 4 hours of the appointment time)
DIAGNOdent lézeres vizsgálat7 900 HUF
DIAGNOdent laser examination
Dentálhigiénia, fogkő-eltávolítás | Teeth cleaning, tartar removal
SzolgáltatásÁr
Teljes dentálhigiéniás kezelés – ultrahangos fogkő eltávolítás, Prophyflex homokgyöngy kezelés, polírozás (1 óra)21 900 HUF
Complete teeth cleaning treatment – ultrasonic tartar removal, Prophyflex gentle cleaning, polishing (1 hour)
Prophyflex kezelés9 500 HUF
Prophyflex treatment
Dentálhigiéniás kezelés gyerekeknek (14 éves korig)12 000 HUF
Teeth cleaning treatment for kids (up to 14)
Részleges depurálás15 900 HUF
Partial depuration
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás)7 000 HUF
Oral Hygiene Advice (instruction, rationale)
Fogfehérítés | Whitening
SzolgáltatásÁr
Fogfehérítés 2 állcsonton – rendelői (ZOOM!)110 000 HUF
Whitening, uppers and lowers – clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként30 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Fogfehérítő gél (Opalescence) / fecskendő – otthoni11 000 HUF
Whitening gel (Opalescence) / applicator – home treatment
Gyökérkezelt fog belső fehérítése13 500 HUF
Internal bleaching of root-treated tooth
Fogtömések | Fillings
SzolgáltatásÁr
Esztétikus fogtömések:
Aesthetic fillings:
Minimál invazív tömés
Minimum invasive filling
1 felszín23 900 HUF
1 surface
2 felszín24 900 HUF
2 surfaces
3 felszín25 600 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín26 900 HUF
4 or more surfaces
Kompozit tömés
Composite fillings
1 felszín28 900 HUF
1 surface
2 felszín29 900 HUF
2 surfaces
3 felszín32 900 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín35 900 HUF
4 or more surfaces
“Kaméleon” fogtömés (1 vagy 2 felszín)27 900 – 29 900 HUF
“Chameleon” filling (1 or 2 layers)
“Kaméleon” fogtömés (3 vagy több felszín)32 900 HUF
“Chameleon” filling (3 or more layers)
Élpótlás34 900 HUF
Incisal restoration
Inlayek (betétek):
Inlays (inset fillings):
Kompozit inlay56 000 HUF
Composite inlay
Kerámia inlay69 000 HUF
Ceramic inlay
Aranykerámia inlay67 000 HUF + arany ár
Gold ceramic inlay
Fogékszer | Tooth jewelry
SzolgáltatásÁr
Fogékszer20 000 HUF
Tooth jewel
Gyökérkezelés | Root treatments
SzolgáltatásÁr
Gyökérkezelés- gépi
Endodontic treatment with rotary technique
1 csatorna31 900 HUF
1 canal
2 csatorna33 900 HUF
2 canals
3 csatorna46 900 HUF
3 canals
4 csatorna49 900 HUF
4 canals
Gyökértömés (gyökérkezelés befejezése)
Root canal filling (root canal treatment finalization)
1 csatorna gyökértömése14 900 HUF
1 root canal filling
2 csatorna gyökértömése18 900 HUF
2 root canal fillings
3 csatorna gyökértömése23 900 HUF
3 root canal fillings
4 csatorna gyökértömése25 900 HUF
4 root canal fillings
Régi gyökértömés eltávolítása18 000 HUF
Removal of old root canal filling
Üvegszálas csapos felépítés27 900 HUF
Fiberglass construction
Fogászati implantátum | Dental implants
SzolgáltatásÁr
Implantáció Alpha Bio Neo (Nobel Biocare csoport)120 000 HUF
Alpha Bio Neo Implantation (Nobel Biocare group)
Felépítmény Alpha Bio (ragasztott, Nobel Biocare csoport)46 000 HUF
Alpha Bio Superstructure (glued, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Alpha Bio (csavarozott, Nobel Biocare csoport)68 900 HUF
Alpha Bio Superstructure (screw-attached, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Dynamic (cirkónium, csavarozott)89 900 HUF
Superstructure (zirconia, Dynamic screw-attached)
Implantáció Nobel Replace CC183 000 HUF
Nobel Replace Implantation, CC
Felépítmény Nobel Replace (ragasztott)93 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (glued)
Felépítmény Nobel Replace (csavarozott)110 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (screw-attached)
Felépítmény Nobel Replace (cirkónium)110 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (zirconia)
All-on-4 | All-ON-4
SzolgáltatásÁr
All-on-4Személyes konzultáció alapján
All-on-4Based on a personal consultation
Parodontológia | Parodontology
SzolgáltatásÁr
Parodontológiai szakvizsgálat8 000 HUF
Parodontological medical examination
Nyitott kürett38 000 HUF-tól
Open curettage
Fogpótlások | Dentures
SzolgáltatásÁr
Fix pótlások, koronák és hidak
Fixed replacements, crowns and bridges
Fémkerámia korona61 900 HUF
Porcelain crown
Fémkerámia hídtag62 900 HUF
Porcelain bridge component
3D nyomtatással készülő fémkerámia korona vagy hídtag65 900 HUF
3D printer prepared porcelain crown or bridge component
Fémkerámia korona implantátumra (csavarozott)69 900 HUF
Dental implant porcelain crown (screw-attached)
3D nyomtatással készülő hosszútávú ideiglenes korona és hídtag27 900 HUF
3D printer prepared long-term temporary crown and bridge compartment
Teljes porcelán korona E.max98 900 HUF
Ceramic crown E.max
Full kontúr cirkónium korona76 900 HUF
Full contour zirconium crown
Full kontúr cirkónium korona implantátumra (csavarozott)79 900 HUF
Dental implant full contour zirconium crown (screw-attached)
Cirkónium korona (csavarozott)95 500 HUF
Zirconium Crown (screw-attached)
Fémmentes korona – (préskerámia korona)93 900 HUF
Metal-free crown – (compress ceramic crown)
Ideiglenes rendelői hídtag, Scutan8 200 HUF
Scutan temporary surgical bridge component
Ideiglenes korona fogtechnikai17 000 HUF
Temporary dental crown – laboratory
Kivehető pótlások
Removable replacements
Fémlemez53 500 HUF
Metal plate
Frézelt váll6 500 HUF + aranyár
Metal shoulder, interlock
Precíziós elhorgonyzó elem53 900 HUF
Precision attachment unit (per piece)
Teljes fogsor állcsontonként150 000 HUF
Complete denture per upper/lower jaw
Fogsor javítások, alábélelés17 500 – 28 000 HUF
Denture repairs, underlay
Harapásemelő készülék31 900 HUF
Bite-lifting device
Harapásemelő sín19 000 HUF
Bite guard
Sportsín16 500 HUF
Sport guard
Fogsor tisztítása16 500 HUF
Denture Cleaning
SmileWarp | SmileWarp
SzolgáltatásÁr
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 10 évre)90 000 HUF
SmileWarp (10-year, digitally stored dental blueprint)
Fogszabályozás | Orthodontics
SzolgáltatásÁr
Bevezető kezelések
Introductory treatments
Első fogszabályozó konzultáció10 000 HUF
Initial orthodontic consultation
Fogszabályozás dokumentáció (Damon Q, Damon Clear, Alexander)15 000 HUF
Orthodontic documentation (Damon Q, Damon Clear, Alexander)
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása20 000 HUF
Orthodontic treatment plan: Preparation and delivery
Invisalign dokumentáció (3D-s ClinCheck®-kel)155 000 HUF
Invisalign documentation (with 3D ClinCheck®)
Insignia dokumentáció155 000 HUF
Insignia documentation
Kezelések készülékek szerint
Treatments according to device
Hagyományos kivehető készülék55 000 – 110 000 HUF
Traditional removable device
Kis erőkkel működő fém (Damon-Q) fix készülék/állcsont260 000 HUF
Low force system metal (Damon-Q) fixed device/upper or lower
Kis erőkkel működő esztétikus (Damon-Clear) fix készülék/állcsont360 000 HUF
Low force system aesthetic (Damon-Clear) fixed device/upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés egy állcsontra385 000 / 730 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment per upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés két állcsontra512 000 / 925 000 / 1 500 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment, both upper and lower
Alexander rögzített fém készülék/állcsont180 000 HUF
Alexander fixed metal device per upper/lower
Retenciós készülék/állcsont35 000 HUF
Retention device per upper/lower
Myofunkcionális tréner50 000 HUF
Myofunctional trainer
Gyermekfogászat | Children’s dentistry
SzolgáltatásÁr
Barázdazárás – konzervatív11 000 HUF
Sealing, conservative
Barázdazárás – kiterjesztett13 500 HUF
Sealing with preparation
Tejfog tömés (1 vagy 2 felszín)16 500 HUF
Baby tooth filling (1 or 2 surfaces)
Tejfog tömés (3 vagy 4 felszín)17 500 HUF
Baby tooth filling (3 or 4 surfaces)
Tejfog húzás12 000 HUF
Baby tooth extraction
Tejfog gyökérkezelése11 000 HUF
Baby tooth root canal treatment
Tejfog gyökértömése11 000 HUF
Baby tooth root filling
Trepanált tejfog tisztítás5 500 HUF
Treptized baby tooth cleaning
Altatás, bódítás | Anesthesia, sedation
SzolgáltatásÁr
Altatásban végzett fogászati kezelés105 000 HUF
Dental treatment performed under anesthesia
Másfél óránál hosszabb altatás (teljes altatás)125 000 HUF
Treatment lasting over 90 minutes under (full) anesthesia
Fogyatékkal élők altatása70 000 HUF
Anesthesia for people with disabilities
Sedatio (bódítás)47 000 HUF
Sedation
Helyi infiltrációs érzéstelenítés1 400 HUF
Local infiltration anesthesia
Helyi vezetéses érzéstelenítés1 400 HUF
Local managed anesthesia
Ózonfogászat | Ozone dentistry
SzolgáltatásÁr
Ózonkezelés – foganként6 000 HUF
Ozone treatment – per tooth
Ózonkezelés – teljes száj18 900 HUF
Ozone treatment – entire mouth
Fogászati kezelés kismamáknak | Dental treatment for pregnant women
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció7 000 HUF
Oral examination, evaluation, consultation
Szájsebészet
SzolgáltatásÁr
Foghúzás fogóval18 900 HUF
Manual tooth extraction
Foghúzás emelővel29 500 HUF
Lifting tooth extraction
Sebészi fogeltávolítás40 900 HUF
Surgical tooth removal
Bölcsességfog eltávolítás feltárással42 900 HUF
Surgical wisdom tooth removal
Resectio 1 fog esetén42 000 HUF
Resection (1 tooth)
Resectio (minden további fog)30 000 HUF
Resection (any additional tooth)
Csontpótlás, sinus lift műtét97 500 HUF-tól
Bone replacement, sinus lift operation
Csontpótlás membránnal anyagköltség nélkül75 900 HUF
Membrane bone replacement (minus material costs)
Mosolyrestauráció
SzolgáltatásÁr
GlamSmile tervezés30 000 HUF
GlamSmile treatment plan
Wax-up8 500 HUF
Wax-up
Mock-up15 000 HUF
Mock-up
E.max héjkerámia94 900 HUF
E-max ceramic veneer
Direkt héj47 900 HUF
Direct veneer
“Kaméleon” fogtömés (1 vagy 2 felszín)27 900 – 29 900 HUF
“Chameleon” filling (1 or 2 layers)
“Kaméleon” fogtömés (3 vagy több felszín)32 900 HUF
“Chameleon” filling (3 or more layers)
Fogfehérítés 2 állcsonton – rendelői (ZOOM!)110 000 HUF
Whitening, uppers and lowers – clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként30 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Élpótlás34 900 HUF
Incisal restoration
Biokompatibilis cirkónium korona – számítógépes CAD-CAM eljárással készül85 900 HUF
Biocompatible zirconium crown – computer-assisted CAD-CAM process